Hjem

MUSIKKELSKER?

Ingen kjærlighet er uten risiko. Heller ikke kjærligheten til musikk.
Står du for nær eller spiller for høyt kan du skade hørselen og ødelegge musikkopplevelsen for alltid.

I verste fall kan du få tinnitus, en kronisk tilstand der du hører én og samme intense lyd - susing, dur, turbin, mixer - 24 timer i døgnet. Dag etter dag. Uke etter uke. År etter år.

Ta vare på hørselen din.
Ørene skal gi deg musikkglede hele livet.

Fakta

  • Folk som jobber med live fremført musikk, blir utsatt for lyd og støy både på og utenfor jobben.

  • Lengden en blir utsatt for lyd er like skadelig som høyden på lyden en blir eksponert for.

  • Regelmessig eksponering av store mengder av støy kan forårsake permanent hørselsskade.

  • Det finnes enkle og billige forbedringer og tiltak som kan gjøres for å redusere skadene artister, publikummere og arrangører kan bli utsatt for ved for høy og langvarig eksponering av lyd.

  • Ørepropper bør vurderes som et siste tiltak, der lyd- og støynivået ikke kan reduseres på andre måter.

Utviklet av Imaker as