Om tinnitus

Tinnitus (øresus) er en oplevelse af lyd uden at den faktiske lydkilde kan påvises. Lyden kan opleves som ringen, en hyletone eller som at stå ved siden af en flod eller en drønende jetmotor. Det er vigtigt at vide, at tinnitus ikke er smitsom eller arvelig, og at sygdommen ikke fører til døvhed.Epidemiologiske undersøgelser fra en række lande viser at 10-15 % af den voksne befolkning periodisk har øresus. Af disse har 2-3 % så store smerter, at susen for ørerne hæmmer deres sociale og erhvervsmæssig udfoldelse i varierende grad.
Ca. 10. 000 mennesker i Danmark er mere eller mindre hæmmet i deres daglige aktivitet af kortere eller længerevarende øresus.

Tilstanden vil ofte føre til lange sygemeldingsperioder og delvis eller hel førtidspensionering. Utallige metoder har været prøvet som behandling. Dagens behandling i Danmark er medikamentelle, audiologisk, audiopædagogisk, psykologisk og fysikalsk-medisinsk.


Øget kundskab blandt audiologisk fagpersonale og større forståelse for øresus som en tilstand, som isoleret set hæmmer patientens erhvervsmæssige og sociale funktionsevne, har ført til større interesse for at behandle denne tilstand. Øget bevidsthed og krav fra patienterne om hjælp og behandling har ført til et øget pres på behandlingsinstitutionerne.

Det er vigtigt at få en grundig lægeundersøgelse med fokus på hjerte-, kar- og blodsygdomme, når du har fået tinnitus. En række medikamenter kan give øresus som bivirkning, derfor skal man forholde sig til sit medicinforbrug. Øresuspatienter er ofte nervøse for alvorlige bagvedliggende sygdomme. Det er praktiserende læger, der behandler underliggende sygdomme, mens øre-næse-hals læger i samarbejde med audiografer kan foretage en audiologisk udredning, hvis årsagen findes i høresystemet.

Tinnitus kan deles ind i to hovedkategorier: Akut tinnitus og kronisk tinnitus. Behandlingsmetoderne varierer derfor, alt efter hvor længe du har haft tinnitus.

• Akut tinnitus
Dette er fasen fra tinnitus opstår og ca. 3 mdr. frem. Hvis du har tinnitus, bør du omgående søge ØNH-læge. I nogle tilfælde finder lægen en medicinsk årsag, som kan behandles. Den almindeligste årsag til tinnitus ligger imidlertid i det indre øre og i signalveje mellem det indre øre og hjernen. Behandlingen af dette er et forsøg på en revitalisering af hårcellerne i det indre øre og/eller af transmissionseffekten (overføring) mellem øret og hjernen, ved infusionsbehandling med blodfortyndende midler. Tryktank behandling med oxygen har også vist sig effektiv i denne fase. Der er også supplerende behandling, for eksempel akupunktur og læserbehandling. Effekten af disse er imidlertid omdiskuteret, både blandt fagfolk og patienter.

• Kronisk tinnitus
Dette er fasen efter 3.-6. mdr. Der er for tiden fokus på tilbud i form af f.eks. samtalegrupper. I USA og England er det imidlertid udviklet en behandlingsmetode, TRT(tinnitus retraining therapy). Dette er en afspændingsmetode, hvor målet er at overhøre lyden.

De vigtigste årsager til øresus er:

• Øregang/mellemøre:
o Ørevoks
o Otiet, akut og kronisk
o Otosklorose
o Krampe i mellemøremuskulaturen

• Det indre øre:
o Presbyacusis
o Larmskade
o Ménières sygdom
o Lydimpulsskade
o Pludselig døvhed
o Infektion viral/bakteriel
o Arveligt høretab

• Hørenerven:
o Acusticusneurinom/vinkeltumor
o Infektion
o Traume

• Centrale hørebaner:
o Meningitis
o Encephalitis
o Kranietraumer
o Tumor

• Andre grundsygdomme:
o Degenerative forandringer i nakkevirvler
o Hjerte- og karsygdomme
o Hypertoni, hypotoni
o Anæmi
o Kæbeortopædiske sygdomme
o Thyreoideasygdomme
o Diabetes
o Reumatologiske sygdomme
o Immunologiske sygdomme
o Psykiatriske sygdomme

• Medikamenter:
o Flere slags antibiotika
o Malariamidler
o Cytostatika
o Diuretika
o Steroider
o Antithyreoide medikamenter
o Psykofarmaka
o Salicylat derivater
o Salicylat

Følgetilstande ved invaliderende tinnitus

• Koncentrationsvanskeligheder
• Generel træthed og uoplagthed
• Søvnproblemer
• Angst
• Depression
• Andre psykiske årsager
• Hovedsmerter
• Muskelsmerter i nakke, skuldre og ryg

Behandling:
• Behandling af grundsygdomme

• Kirurgisk behandling med blandt andet destruktion af sneglehuset eller afskæring af hørenerven er forsøgt uden et heldigt resultat. Ofte vil øresusen vare ved.

• Elektrisk behandling af forskellig slags er forsøgt gennem årtier, uden at de har haft langvarig helbredende virkning.

• Medicinsk behandling har heller ikke givet den effekt, man havde håbet på, selv om nogle patienter oplever helbredende virkning af enkelte medikamenter.

• Akustisk behandling med tinnitusmasker eller høreapparat har i en del tilfælde haft positiv effekt på øresuslidelser. Tinnitusmasker dæmper øresusen, fordi øresusen bliver dæmpet (maskeret) ved påvirkning af en ekstern lyd. Den eksterne lyd er som oftest en bruselyd ligesom øresusen. Hvis du har et høretab og øresus, kan et høreapparat tilføre en tilfredsstillende lydmængde ude fra, så øresusen dæmpes. Andre hjælpemidler som har haft effekt, er blandt andet tinnituspude med lydgenerator. Dette er et godt hjælpemiddel for mennesker, som har problemer med at sove på grund af øresuslidelserne.

o Tinnitusmasker
o Høreapparater
o Musik

• Støttebehandling har først og fremmest som hovedmål at få patienten til at acceptere sit øresus, leve med den og forbedre sit funktionsevne socialt og erhvervsmæssigt. Denne terapiform forudsætter et teamarbejde mellem læge, psykolog, audiopædagog, audiograf og andet fagpersonale. Et vigtigt krav er, at patienten selv medvirker i processen. Terapien foregår både i grupper og individuelt, større og/eller mindre livsstilsændringer og erhvervsmæssig omskoling kan komme på tale.

Oppdatert:
av Erica Berthelsen


Utviklet av Imaker as