For konsertarrangører

Hva du bør vite

Alle som jobber med musikk og alle som går på konserter blir utsatt for store mengder ekstra høy lyd gjennom arrangementer med forsterket musikk.
Dette omfatter arrangement hvor et publikum blir eksponert for livemusikk som blir forsterket ved hjelp av amper og annet lydforsterkende utstyr. Så vel som rock og pop, gjelder dette også klassisk og orkestermusikk. Konsertscenen kan være innendørs og permanent, som arenaer og klubber, eller utendørs og midlertidig, som festivaler og marked.

les mer...

Informasjon og opplæring

Det er viktig at alle som jobber med og går på arrangementer med livemusikk forstår risikoen ved å bli utsatt for overdrevet lyd og støy. Dette kan føre til at alle som har med musikk å gjøre vil være mer tilbøyelige til å ta ansvar for å beskytte sin egen og andres hørsel; For stor eksponering kan gi permanent hørselsskade. Hvis alle er bevisste på problematikken, vil arbeidet med å innføre tiltak og minske risikoen bli lettere.

les mer...

Planlegging av et arrangement

De som gjerne kontrollerer lyd- og støynivået, som dirigenter, musikalske ledere og lydteknikere, har en vesentlig rolle i å tilby et lydmessig balansert arrangement og et trygt arbeidsmiljø.

Disse tiltakene skal ikke ha innvirkning på publikums opplevelse av arrangementet. Det vil si at det ikke er tilstrekkelig å tilby eller utstyre musikere, arbeidere og publikum med ørepropper.

les mer...

Oppsett og plassering

Oppsettet og plasseringen av musikerne på scenen kan ha stor innvirkning på mengden lyd en musikerne blir utsatt for. Variasjon i oppsettet av utøvere og instrumenter på en konsertscene, i et korps eller i en orkestergrav er et effektivt tiltak for å kontrollere eksponeringen for lyd og støy. Lydteknikere kan gi viktige råd i denne sammenhengen.

les mer...
Utviklet av Imaker as