Informasjon og opplæring

1349 (metalband)
Foto: Per Ole Hagen
Det er viktig at alle som jobber med og går på arrangementer med livemusikk forstår risikoen ved å bli utsatt for overdrevet lyd og støy. Dette kan føre til at alle som har med musikk å gjøre vil være mer tilbøyelige til å ta ansvar for å beskytte sin egen og andres hørsel; For stor eksponering kan gi permanent hørselsskade. Hvis alle er bevisste på problematikken, vil arbeidet med å innføre tiltak og minske risikoen bli lettere.


Arbeidsgivere bør anstrenge seg for at arbeidstakere forstår viktigheten og nødvendigheten ved å følge spillestedets regler og tiltak, og bør tilby den rette opplæringen for at tiltakene skal bli overholdt.

Regelmessige møter med alle involverte vil hjelpe med å identifisere problemområder og håndtere dem raskt. Samtidig vil det øke bevisstheten for risikoen, og på den måte engasjere musikere, dirigenter, crew og teknikere i positive tiltak for å kontrollere risikoen.
Det er også viktig å informere de ansatte om at eksponering for lyd og støy utenom arbeidsplassen, som for eksempel høy lyd på mp3/ipod, trafikkstøy og det å gå på konserter på fritiden, også kan forårsake skader på hørselen.

Musikere, teknikere og alle involverte i arbeidet med en konsert bør forstå at overdrevet eksponering av lyd er en fare for hørselen deres og kan forårsake permanent døvhet eller tinnitus, som igjen kan føre til at de ikke lenger kan gjøre jobben sin.

Uansett størrelse på spillestedet, og om du booker inn DJs, band eller orkester, er det lurt å formalisere i kontrakten med artistene de tiltak i forhold til lyd som er blitt bestemt for spillestedet. Dette for å unngå diskusjoner eller uenighet på selve arrangementdagen. Musikeren bør også oppfordres til å bruke husets PA system, istedenfor å ta med seg sitt eget, da det er lettere å kontrollere lydnivået.

Pass på at et eventuelt supportband, eller musikk før og etter konserten, ikke overskrider grensene for lyd som er satt på spillestedet, slik at dette ikke medfører ekstra påkjenning for øret.

Musikerne bør oppfordres til å oppholde seg i et rolig og stille område mellom sett, eller mellom lydsjekk og sceneshow, for å la ørene hvile.


Oppdatert:
av Erica Berthelsen


Utviklet av Imaker as