Oppsett og plassering

Turdus Musicus på Kroa i Bø
Foto: Frode Jørum
Oppsettet og plasseringen av musikerne på scenen kan ha stor innvirkning på mengden lyd en musikerne blir utsatt for. Variasjon i oppsettet av utøvere og instrumenter på en konsertscene, i et korps eller i en orkestergrav er et effektivt tiltak for å kontrollere eksponeringen for lyd og støy. Lydteknikere kan gi viktige råd i denne sammenhengen.


Det mest effektive tiltaket som kan bli gjort for å minske mengden lyd en musiker blir utsatt for, er å øke avstanden mellom musikere på scenen. Også bruk av isolasjon, skiller og risere der det er mulig, vil utgjøre store forskjeller. Dette kan gi den rette avstand og høyde mellom musikerne, og plasserer de mest skadelige instrumenter over hodehøyde på de andre artistene.

Riktig plassering og vinkling av gitarforsterkere, trommesett og høytalere på scenen, kan ha mye å si for musikernes lydopplevelse under konserter. Da musikeren vil høre mest mulig av sin egen lyd og monitormix, og mindre av de andres. Ved å heve en gitarcombo på for eksempel en flightkasse, eller gjøre om på oppsettet på slagverket, kan en minske eksponeringen på de andre musikerne vesentlig. Dette kan også redusere lyd- og støymengden på scenen og øke klarheten i musikken for musikeren.

Avstanden mellom musikere:

Hver musiker bør ideelt sett ha 2 kvadratmeter plass hver, i orkestergrav regnes 1.7m² som godtatt. Plassering av de forskjellige musikerne er spesielt viktig når det kommer til begrensede fremføringssteder som orkestergraver eller konsertscener med lavt tak. I en orkestergrav bør en prøve å rotere på sitteplasseringen på de forskjellige fremførings dagene, slik at eksponeringen av lyd og støy blir fordelt. Hold noen ekstra meters avstand mellom perkusjonistene og de andre musikerne.

Hold en klar avstand i fronten av scenen da gulvoverflaten kan øke refleksjonen av de høyere lydfrekvensene mot publikum. Dette kan gjøre at musikerne, da kanskje spesielt strykere, kan spille på et lavere lydnivå og dermed minske eksponeringsfarene.

Der lydforsterkende utstyr blir brukt, bør utstyret bli valgt av en fagkyndig person. Høytalere og monitorer bør plasseres strategisk.

Les mer under For artister .

Oppdatert:
av Erica Berthelsen


Utviklet av Imaker as