Planlegging av et arrangement

Foto: Andreas Bjørndalen

De som gjerne kontrollerer lyd- og støynivået, som dirigenter, musikalske ledere og lydteknikere, har en vesentlig rolle i å tilby et lydmessig balansert arrangement og et trygt arbeidsmiljø.

Disse tiltakene skal ikke ha innvirkning på publikums opplevelse av arrangementet. Det vil si at det ikke er tilstrekkelig å tilby eller utstyre musikere, arbeidere og publikum med ørepropper.Planlegg øvinger og lydprøve med balansert lyd og lave partier, og der det er mulig et gjennomgående lavere nivå. Tillat pauser og vurder å bruke hørselsvern under øving og eventuellt lydprøve.

Når du planlegger et arrangement bør du først av alt tenke på om lokalet passer til arrangementet, eller vice versa. Du bør også ta i betraktning hvor i lokalet det vil være en risiko for høy lyd, og hvem som vil bli utsatt for den. Musikere, teknikere og crew bør bli skånet for høye lydnivåer over lang tid, det bør derfor bli vurdert å gjennomføre passende tiltak som er tilgjengelig for å begrense de skadelige lydnivåene.

Valg av hvilket lydforsterkende utstyr som brukes kan ha stor innvirkning på lydnivåene i lokalet, og bør derfor velges med omhu. Det er også viktig å se nødvendigheten av å gi muligheten til nok øvingstid og lydprøver til musikerne som besøker scenen, for på den måten å identifisere og kontrollere uforutsette risikoer. En bør også oppfordre musikerne og teknikere til å planlegge en konsert som balanserer mellom lydsterke og lydsvake deler.

Da kompleksiteten til forskjellige arrangement ikke alltid er lik, vil også planleggingen av arrangementene variere.

Oppdatert:
av Erica Berthelsen


Utviklet av Imaker as