For artister

Hva du bør vite

Alle som jobber med musikk blir utsatt for store mengder høy lyd gjennom sitt arbeid, øvinger, plateinnspillinger og i hverdagen ellers. Regelmessig eksponering for slike høye nivåer kan føre til permanente hørselsskader. Myten om at det kun er rockemusikere som lider av hørselsskader lever i beste velgående, men dette er ikke tilfellet. Hørselsskader er ikke forbeholdt en gruppe mennesker, bransje, samfunn eller sjanger, men er like utbredt blant alle mennesker.

les mer...

Tiltak som bør gjøres

Det er mange faktorer som spiller inn når det kommer til hørselsskader. Hva slags instrument en spiller, lokalet det spilles i, hvordan en er plassert i forhold til de en spiller sammen med, plassering av monitorer etc på scenen og som nevnt, lengde og mengde lyd og støy en blir utsatt for.

les mer...

Rett lyd på scenen

Det er viktig å holde lyd- og støynivået på scenen så lav som mulig under en konsert; høye nivåer av lyd og støy på scenen kan føre til midlertidig nedsettelse av hørselen og ødelegge fremførelsen for artisten. Dette igjen kan føre til høyere lydnivå under konserten, noe som kan ødelegge konserten for publikum og øke faren for hørselsskader blant publikum og crew. Det å skru ned lydnivået betyr altså ikke nødvendigvis å skru ned PA lyden, men å senke lydnivået på scenen slik at nivået det spilles på automatisk også vil senkes.

les mer...

Lydprøve

Det er viktig å huske på at både artister, teknikere og crew blir utsatt for store mengder og høye nivåer av lyd og støy. Det er derfor viktig at den blir gjennomført på riktig måte, for å spare alles hørsel. Det er med tanke på dette det er viktig å kontrollere lengden og volumet på lydprøven, og det er derfor viktig å ikke regne lydprøven som en siste gjennomgang av settet eller en siste øving.

les mer...
Utviklet av Imaker as