Hva du bør vite

Thomas Røisland i KORK
Foto: Agnete Brun
Alle som jobber med musikk blir utsatt for store mengder høy lyd gjennom sitt arbeid, øvinger, plateinnspillinger og i hverdagen ellers. Regelmessig eksponering for slike høye nivåer kan føre til permanente hørselsskader. Myten om at det kun er rockemusikere som lider av hørselsskader lever i beste velgående, men dette er ikke tilfellet. Hørselsskader er ikke forbeholdt en gruppe mennesker, bransje, samfunn eller sjanger, men er like utbredt blant alle mennesker.


Det er ikke bare de høye lydene som er skadelig, men også lengden og mengden lyd en blir utsatt for. En skiller ofte mellom lyd og støy, som ønskelig og uønskelig lyd. Hver enkelt avgjør dermed om lyden er støy eller ikke, men om lyden eller støy er skadelig eller ikke avhenger av to ting; kvaliteten på støyen og følsomheten til den som hører denne. Følsomheten avhenger rett og slett av individuelle forskjeller, noen liker rock, noen liker hiphop og noen liker begge deler. Dette kan spores tilbake i arveanlegg, alder, kjønn og til og med sykdommer også videre. Kvaliteten på støyen kommer an på regelmessigheten, varigheten og frekvenssammenhengen av lyden.

Dette vil si at toleranseevnen for den type lyd og støy en liker ofte øker. Dette på tross av at lyden er på et nivå som kan være skadelig for øret. Det er derfor viktig som musiker og musikkelsker å "ta pauser fra lyd", for eksempel ved å bruke ørepropper når man går til og fra jobb, kjører bil eller ikke å konstant ha på musikk, radio eller tv når en er hjemme. Dette er spesielt viktig på dager med høy lydaktivitet, som i turnesammenheng eller hvis en har øving og konsert på samme dag.

Du er som musiker anbefalt å kartlegge tiden og mengden lyd og støy du blir utsatt for i løpet av en dag og en uke. Dette for å kunne vite når du blir utsatt for store mengder lyd og dermed er i faresonen når det kommer til overeksponering.
Det er viktig at en regner med alle faktorer når en skal kartlegge hvor mye lyd og støy en blir utsatt for; for eksempel vil det å spille samme forestilling flere ganger i uken over lengre tid, være vel så skadelig for hørselen som å spille fire forskjellige forestillinger på forskjellige kvelder.

Kartleggingen av en musikers ukentlige utsettelse for lyd og støy bør inkludere både øvingstid, fremførelse, fritidsaktiviteter og annet arbeid. Blir en musiker for eksempel utsatt for 88 dB i 3 timer, vil dens daglige eksponering ligge på 84 dB. Men hvis dette skjer tre ganger dagen, alstå 3 x 3 timer på 88 dB, vil dens daglige eksponering øke til 88 dB. Abeidsmiljøloven fastsetter 85 dB ekvivalent over åtte timer som maksimum grense for eksponering for arbeidere iløpet av en arbeidsuke.

Oppdatert:
av Erica Berthelsen


Utviklet av Imaker as