Rett lyd på scenen

Oðeon på Kroa i Bø
Foto: Frode Jørum
Det er viktig å holde lyd- og støynivået på scenen så lav som mulig under en konsert; høye nivåer av lyd og støy på scenen kan føre til midlertidig nedsettelse av hørselen og ødelegge fremførelsen for artisten. Dette igjen kan føre til høyere lydnivå under konserten, noe som kan ødelegge konserten for publikum og øke faren for hørselsskader blant publikum og crew. Det å skru ned lydnivået betyr altså ikke nødvendigvis å skru ned PA lyden, men å senke lydnivået på scenen slik at nivået det spilles på automatisk også vil senkes.


Det er som kjent alfa og omega for samspillet og en godt fremført konsert at musikerne hører seg selv og hverandre på scenen. Men dette kan føre til en del lyd og støy på scenen, hvis det ikke blir planlagt og satt opp riktig. Monitorsystemer blir ofte skrudd opp for å overdøve annen høy scenelyd, men det er bedre å redusere disse nivåene, enn å prøve å utkonkurrere dem. På en scene med mye lyd og støy er det sjeldent en god løsning å skru lyden opp for å overdøve dette og gjøre lyden klarere.

For å skape den optimale lyden på scenen bør en begynne med et lavt lydnivå både i sal og på scene under lydprøve, for å gjøre justeringene av lyden på det nivået. Dette av den enkle grunn at øret ikke fungerer så bra i forhold til høy lyd, og vil derfor lettere snappe opp ulyder på dette nivået. En velbalansert monitormix bør la musikerne høre det de trenger å høre på et komfortabelt lydnivå, uten for mange forstyrrende støyelementer og "søl" fra andre monitormixer. Signaliserer en musiker for eksempel at det ønskes å høre mer vokal i en mix, kan dette like gjerne bety at han trenger å høre mindre av all den andre lyden.

Et annet effektivt tiltak for å redusere lyd og støymengden, og øke klarhet i lyden på scenen, er å personalisere monitorvinklingen. Ved å vinkle monitorene rett slik at mottakeren får optimal utbytte av lyden, behøver ikke lydnivået å være høyt. Dette igjen fører til at og det "søles" mindre lyd over på de andre musikerne, klarheten i lyden øker. Lydsøl fra medmusikers monitormix fører til at det kan være vanskelig å høre det en selv trenger å høre.
Alternativt kan det vurderes å bruke "in-ear"monitor (IEM). Dette er propper eller klokker som brukes for å få egen monitormix rett i øret. Dette har fordel i forhold til klarhet, komfort og ikke minst nivået av lyd og reduseringen av støy, som igjen fører til et lavere scenemiljø.

Dette krever tid og planlegging sammen med en dyktig tekniker, som forstår behovet musikeren har, for å få den optimale lyden på scenen og dermed også den optimale lyden på konserten.
Det er viktig at teknikerne utnytter det tekniske utstyret optimalt, men også riktig og trygt og motstå fristelsen for å la lydnivået stige under konserten.

Oppdatert:
av Erica Berthelsen


Utviklet av Imaker as