Tiltak som bør gjøres

Looptroop
Foto: Erica Berthelsen
Det er mange faktorer som spiller inn når det kommer til hørselsskader. Hva slags instrument en spiller, lokalet det spilles i, hvordan en er plassert i forhold til de en spiller sammen med, plassering av monitorer etc på scenen og som nevnt, lengde og mengde lyd og støy en blir utsatt for.


Når det kommer til instrumenter er det noen som gjør faren for hørselsskader større enn andre, både for dem som spiller dem og de som er nær dem. Dette er spesielt bass, perkusjon og blåsere. Det anbefales at musikere som spiller disse instrumentene bruker ørepropper spesielt laget for musikk under øving, og hvis nødvendig også under konsert. Det er også ekstra viktig for denne type musikere å ta gode pauser fra lyd og støyfylte områder.

Oppsett og plassering for bandet, orkesteret eller korpset kan også forebygge skader slike instrumenter kan forårsake. Dette gjelder både på scene og i marsj, og da spesielt med tanke på medmusikere. For eksempel kan utsettelsen for høyt lydnivå i en orkestergrav fort gå over den anbefalte grensen, dette fordi musikerne sitter tett og det er trangt om plassen. I tilegg spilles det ofte flere forestillinger over en lengre periode.

De fleste band, orkester og korps bruker mye tid i øvingslokalet, det er derfor viktig å være bevisst i valg av dette. Lokalet bør være stort nok til å romme alle medlemmene og gi hver ca 2 kvadratmeter plass. Perkusjonister og blåsere trenger større avstand til andre musikere for å skåne dem. Oppsett og plassering av medlemmer er også viktig med tanke på hvor lyden i de forskjellige instrumentene lager ender og hvem som blir utsatt for den. Øvingslokalets akustiske forhold er dermed også en vesentlig faktor i forhold til faren for hørselsskader, det er derfor viktig å velge øvingslokaler med omhu.

Øvinger bør legges på et så lavt lydnivå som mulig for å minimere den daglige og ukentlige eksponeringen. Alternativt kan en del av øvingen skje på et lavere lydnivå og en del på et høyere lydnivå. Opplever en eller flere musiker å få vondt og ubehag i ørene under øving er det viktig at de andre medlemmene tar hensyn til dette, og legger inn pause og fortsette på et lavere lydnivå eller avslutter øvingen. Musikere i faresonen for hørselsskader og de som trakterer de instrumentene som utgjør mest fare, bør i tilegg bruke hørselsvern under øving.

De samme hensynene til plassering og akustikk bør også bli tatt i forhold til konsertsted, både under lydsjekk og konsert.
Riktig plassering og vinkling av monitor og høytalere kan være et enkelt grep når det kommer til å redusere lyd og støymengden musikere blir utsatt for.

Oppdatert:
av Erica Berthelsen


Utviklet av Imaker as