Hva er lyd?

Det indre øret
Lyd er vibrasjoner eller bølger som øret oppfatter gjennom luften hvis de ligger mellom visse hastigheter.


Disse vibrasjonene kalles frekvenser og beskrives i Hertz (Hz) . Som ung hører man mellom 20 og 20 000 Hz, men dette vil svekkes med alderen. Området mellom 3 000-4 000 Hz er det området menneskets øre hører best.

Lydstyrken måles i desibel (dB).

Øret
Øret er den delen av kroppen som er mest komplisert. Det er her vibrasjonene blir plukket fra hverandre og gir mening. Det er vanlig å dele øret inn i tre deler; indre, midtre og ytre del. Den ytre delen består stort sett av hud og brusk. Denne delen av øret har som oppgave å lede lyden inn i øregangen. Den midtre delen, mellomøret, består av flere deler som leder lyden innover til det indre øret. Det er i det indre øret at vibrasjoner blir omdannet til nervesignaler gjennom sneglehuset (se illustrasjon), og forenklet kan en si det er disse nervesignalene som gjør at en hører.

Oppdatert:
av Erica Berthelsen


Utviklet av Imaker as