Hørselsskader

Den lyden du hører hver dag kan være skadelig. Summen av all støy du utsettes for i løpet av en dag er en viktig faktor, men også et skarpt smell eller en konsert med veldig høy lyd kan føre til skader på hørselen.

Hørselsskader kan deles inn i kortvarige og varige skader.

Akutte / kortvarige hørselsskader:
Blir du utsatt for en veldig høy lyd kan du få nedsatt hørsel eller øresus som varer i noen dager, uker eller måneder for så å gå over. Dette kalles av og til en "hangover" og for de fleste varer det bare i en dag eller to.

Dersom dette skjer med deg er det viktig å huske på at hørselen din faktisk har blitt skadet og at den trenger godt med hvile. Du bør altså holde deg unna konserter og klubber i noen dager og ha volumet på TV'n og iPod'en så lavt som mulig. Bruk gjerne ørepropper på vei til jobb og i andre støyende omgivelser i noen dager.

Varige skader:
Varige skader kan komme av en enkelt hendelse som feks en eksplosjon eller en høy lyd på kino, eller som en følge av at man blir eksponert for støy mange timer om dagen i lange perioder.

Dette kan føre til nedsatt hørsel eller at du får tinnitus (øresus). Les mer om tinnitus lenger ned på siden.

Symptomene på tinnitus kan av og til ligne på symptomene på Ménières sykdom, denne sykdommen kan du også lese mer om nedenfor.

Om tinnitus

Tinnitus (Øresus) er en opplevelse av lyd uten at den faktiske lydkilden kan påvises. Lyden kan oppleves som knepping, ringing, sterk larm, jevn piping, ringing eller følelsen av å stå ved siden av en stri foss eller en drønnende jetmotor. Det er viktig å vite at tinnitus ikke er smittsom eller arvelig, og at sykdommen ikke fører til døvhet.

les mer...

Slik kan tinnitus høres ut

Tinnitus arter seg veldig forskjellig fra person til person: noen opplever en konstant lyd, mens hos andre kan lyden høres spesielle situasjoner feks ved stress. Selve lyden varierer også, noen har en høyfrekvent pipelyd, andre opplever lyden som et pressluftbor og hos noen framstår den som et fossefall.

Under kan du høre noen eksempler på hvordan tinnitus-lyden kan arte seg.

les mer...

Om Ménières sykdom

Ménières sykdom kjennetegnes av periodevise anfall av øresus, kraftig svimmelhet og nedsatt hørsel eller døvhet. Ved Ménières sykdom er alle tre komponenter tilstede.
Ménières sykdom er en sjelden tilstand. Vi regner at det finnes ca. 4.000 personer med Ménières sykdom i Norge. Tilstanden synes å være like hyppig blant kvinner og menn. Sykdommen debuterer som regel i 30-50 års alderen. Tilstanden starter gjerne på den ene siden(90%), men over tid blir begge ørene rammet i 30-50% av tilfellene.

les mer...
Utviklet av Imaker as