Lover og regler

Arbeidsmiljøloven, standard for støy, desibelgrenser...

Som konsertarrangør må man i Norge og de fleste andre land, forholde seg til lovverk som tar for seg arbeidstakernes rettigheter og arbeidsgivers plikter. Arbeidsmiljøloven i Norge sier for eksempel at de ansatte ikke må utsettes for mer enn 85 dBA over åtte timer med maksimal peak på 130 dBC, i Danmark gjelder 85 dBA over åtte timer og maksimal peak på 137 dBC. Mange land har lover eller retningslinjer som beskytter naboer og i noen land har man lovpålagte grenser for hvor høyt man kan spille på konsertscener og festivaler, såkalte desibelgrenser.

les mer...
Utviklet av Imaker as