Arbeidsmiljøloven, standard for støy, desibelgrenser...

Som konsertarrangør må man i Norge og de fleste andre land, forholde seg til lovverk som tar for seg arbeidstakernes rettigheter og arbeidsgivers plikter. Arbeidsmiljøloven i Norge sier for eksempel at de ansatte ikke må utsettes for mer enn 85 dBA over åtte timer med maksimal peak på 130 dBC, i Danmark gjelder 85 dBA over åtte timer og maksimal peak på 137 dBC. Mange land har lover eller retningslinjer som beskytter naboer og i noen land har man lovpålagte grenser for hvor høyt man kan spille på konsertscener og festivaler, såkalte desibelgrenser.Hvem har ansvaret

Felles for alle landenes lover og regler er at hovedansvaret ligger hos arrangøren: dersom en som jobber i baren eller som scenevakt får skader på hørselen som følge av eksponering for støy (i dette tilfellet musikk) over 85 dbA i åtte timer (Norge) kan dette få strafferettslige følger for ansvarshavende på konsertstedet. Loven sier også at dersom man blir eksponert for støy over 80 dBA skal man gjøre tiltak for å redusere støyen.

Arbeidsmiljøloven beskytter også frivillige på spillesteder og festivaler. Er du derimot frilans er du din egen arbeidsgiver og har selv ansvaret for at du ikke blir utsatt for mer enn 85 dBA over åtte timer.

I Norge må du som arrangør også forholde deg til Folkehelsas Allmenn miljøhygienisk standard for støy som gir følgende retningslinjer for innendørs og utendørs konserter: 95 dBA over tre timer og maksimalt støynivå på 110 dBA Fast og 130 dBC peak. Disse normene skal beskytte naboer og publikummere.

Desibelgrenser på konsert

Grenser for lydnivå er innført i en del land, blant annet i Sverige , Danmark , Sveits og Storbritannia, disse er enten lovpålagt eller bransjen selv har vist ansvar og satt en egen grenser for lydnivå på konserter.

I Sverige har myndighetene innført en grense som differensierer mellom alder, over 13 år; 100 dBA over en time med makspeak på 115 dBA, under 13 år; 97 dBA over en time med makspeak på 110dBA. Dette har ført til at flere scener og festivaler har innført 13 års aldersgrense, bla Globen.
Sveits er kanskje det landet som er strengest i Europa med en varierende grense fra landsdel til landsdel helt ned i 95 dBA.

I Storbritannia har bransjen selv valgt å lage sine egne desibelgrenser for publikum. Noen ligger på 107 dBA over 2 minutter mens andre, blant annet Glastonbury festivalen, har valgt å legge seg på 104 dBA over 15 min.
Det samme gjelder for Danmark som har sin lypolitik anført av blant annet Vega og Roskilde Festival.

Plugin-turnon anbefaler at alle tar sin del av ansvaret for at dette overholdes, enten du er arbeidsgiver eller ansatt, frilanser eller har ditt eget foretak bør du:

# ta ansvar for din egen og andres helse og sikkerhet mens du er på jobb eller øving;

# overholde stedets pålegg eller anbefalinger i forhold til lydnivå;

# beskytt din og andres hørsel ved hjelp av ørepropper dersom andre tiltak ikke fungerer

Oppdatert:
av Erica Berthelsen


Utviklet av Imaker as