Desibel, tinnitus og Lillepreben

Det sykepleier Heidi Hedemark ikke vet om støy og hørsel i NRK, er sannsynligvis ikke verdt å vite. Hun er opptatt av at folk skal ivareta hørselen ikke bare i jobbsammenheng men også på fritiden. Da kan man få mange gode musikkopplevelser uten at de går på øret løs.


I NRK har området støy og hørsel har vært prioritert i mange år. Bedriftssykepleier Heidi Hedemark er den i NRK som både måler støy, gjennomfører jevnlige hørselskontroller og gir praktiske råd til alle som er støyutsatt i NRK.

- Det som vi ser mer og mer av i NRK, og som begynner å skape alvorlig bekymring er at folk bruker headset i mange timer hver dag, både i jobb og på fritid, sier Heidi. - I dag vet vi for lite om skadeeffektene ved bruk av headset. Derfor har vi satt i gang et nytt prosjekt for å undersøke dette nærmere. Det er viktig at alle i NRK som mener at de kan være utsatt for plagsomt støy enten gjennom headset eller på andre måter, tar kontakt med Bedriftshelsetjenesten.

Sammen med HMS-leder Tove Aaabakken og hovedverneombud Trine Steen deler Heidi på ansvaret for at lovverket i tilknytning til forebygging av støy- og hørselsskader, til enhver tid blir fulgt opp i NRK.

- Vi jobber også med å måle sjenerende støy i ulike typer lokaler i NRK, sier Heidi.
Under kommende Melodi Grand Prix i helgen er det fotografer og innspillingsledere som står i fokus. I tillegg til vanlige lydmålere som festes på kroppen, har NRK leid inn Lillepreben, en dukke med innebygd "kunstig øre". Hodet til Lillepreben er egentlig et måleinstrument for å fastslå lydverdiene i selve headsettet. Tidligere har dukken vært brukt i bl.a. Topp tjue.

- I dag er det egentlig en glimrende anledning til å snakke om støy og hørsel, fortsetter Heidi. - For i dag starter By:Larm som er Scandinavias største musikk-konferanse og møtested for musikkbransjen. - Jeg oppfordrer alle som skal til By:Larm eller til kommende festivaler å ta vare på hørselen. Er du usikker på hvordan du skal forebygge hørselsskader, kan du finne nyttige tips på plugin-turnon.com som er lansert av "Grenser for Lyd"- prosjektet.
Det er seksten norske musikkorganisasjoner som står bak "Grenser for Lyd" og plugin-turnon.com.
- Har du idéer eller innspill når det gjelder forebygging av støy- og hørselsskader i NRK, tar vi gjerne disse imot. Da kan du ta kontakt med meg direkte. Som en konkurrerende radiokanal pleier å si: "Vi har kronene, du har ørene!", avrunder Heidi muntert.

Artikkelen er skrevet av Av bedriftsfysioterapeut Marina Ilseth i NRK og ble publisert på NRKs intranett 19/2-2009.

Oppdatert:
av Erica Berthelsen


Utviklet av Imaker as