Musikkanlegg og helse - veileder for arrangører og kommuner

Konsert på Vulkan
Foto: Rune Mortensen

Høy lyd kan være en del av positive kulturopplevelser og dermed fremme trivsel hos mange mennesker. Samtidig kan den samme lyden medføre helseplager og søvnforstyrrelser for andre. Helsedirektoratet har derfor utarbeidet en nasjonal veileder for vurdering av lydnivå når musikkhøyttalere brukes.

Grenser for lyd anbefaler arrangører og kommuner å benytte seg av veilederen, men stiller seg ikke bak de anbefalte grenseverdiene for lydnivå.Veilederens målgruppe

Målgruppene for veilederen er for det første alle som bruker lydforsterkningsanlegg, både inne og ute. Eksempler er konsertarrangører og andre som planlegger konserter og kulturarrangement, i tillegg til treningssentre, restauranter, kinoer og andre. De andre målgruppene er kommunens miljørettet helseverntjeneste samt private og kommunale planleggere. Veilederen kan også være aktuell å bruke som grunnlag for reguleringsbestemmelser for idrettsarenaer, parker etc.

Veilederen er ment å imøtekomme lokale myndigheters behov for konkrete anbefalinger om akseptable lydnivåer ved konserter, festivaler, o.l.

Grenser for lyd stiller seg ikke bak de anbefalte grenseverdiene i veilederen

Grenser for lyd v. Norsk musikkråd har vært med på arbeidet med veilederen, men valgte å trekke seg da Helsedirektoratets anbefalte grenseverdier for lydnivå er så lave at det nærmest er umulig å gjennomføre en normal konsert, både med og uten forsterket lyd.

Grenser for lyd mener at veilederen ellers gir gode anbefalinger både til arrangører og kommuner.

Last ned en kortversjon av veilederen

Det foreligger en kortversjon beregnet på arrangører, utøvere og lydteknikere m.fl. Denne kan lastes ned på Helsedirektoratets nettsider.

Oppdatert: 12.10.2011
av Erica Berthelsen


Utviklet av Imaker as