Samlet Norsk musikkbransje bak hørselskampanjen plugin-turnon.com

Under musikkbransjetreffet by:Larm lanserer 16 musikkorganisasjoner en felles holdningskampanje for å hindre hørselsskader som følge av for høy musikk. www.plugin-turnon.com henvender seg til publikum, artister og arrangører med nyttige tips til hvordan du kan unngå skader på hørselen som en følge av langvarig eksponering for musikk og støy.


Folk som jobber med musikk blir utsatt for lyd og støy både på og utenfor jobben. For aktive konsertgjengere er belastningen på øret avhengig av hva man ellers driver med på jobb og fritid; kanskje er du anleggsarbeider eller du hører på Ipod på full guffe hele døgnet, eller kanskje sitter du i åpent landskap med mye støy og synger i kor på fritida.
På plugin-turnon.com har musikkelskere utformet praktiske retningslinjer og nyttige tips til hvordan du som musikkelsker kan beskytte deg, slik at ørene dine kan gi deg musikkglede hele livet.

Bakgrunn:
Under by:Larm 2008 arrangerte Norsk Rockforbund, Norgesnettet og Norsk musikkråd seminaret Grenser for lyd som tok for seg hørselskader i musikkbransjen. I etterkant har flere Norske organisasjoner samlet seg rundt dette temaet og plugin-turnon.com er et resultat av dette arbeidet.

Følgende søtten organisasjoner og firmaer står bak Grenser for lyd og plugin-turnon.com: AKKS, AVAB-CAC, BRAK, by:Larm, D'Light, Em Nordic, GramArt, Landslaget for spelemenn, Live Nation, MFO, Musikkutstyrsordningen, Norsk Jazzforum, Norsk musikkråd, Norsk Rockforbund, NRK, Rikskonsertene, Rubicon AS.

Nettsiden plugin-turnon.com er et ledd i Grenser for lyds målsetning: å sette fokus på hørsel og forebygging av hørselsskader i forbindelse med øving og konserter.

Gjennom nettsiden plug in-turn on ønsker man å informere artister, arrangører, publikum og bransje i større grad om hvilke farer som oppstår ved høy lyd, og hvordan man på best mulig måte kan ta vare på hørselen slik at ørene kan fortsette å gi deg gode konsertopplevelser resten av livet.
På www.plugin-turnon.com kan du dessuten også lese om desibel, tinnitus og relevante lover og regler i Norge, Sverige og Danmark.

Grenser for lyd mener at holdningsskapende arbeid er avgjørende og arbeider for at arrangører, musikere og publikum sammen tar ansvar for egen og andres hørsel ved hjelp av bevisstgjøring, akustiske tilrettelegginger, kompetanseheving, praktiske råd og veiledning.


Oppdatert:
av Erica Berthelsen


Utviklet av Imaker as