Om akustikk

Akustikk betyr lydlære og omfatter lydvibrasjoner og utbredelse av disse i form av bølger som forplantes i alle typer materie, både ved hørbare og ikke-hørbare frekvenser.

En kan si at lyden reflekteres når den treffer ting. Den reflekteres forskjellig etter hva den treffer, noen materialer suger lyden til seg og sender lite tilbake, mens andre sender mye tilbake.

Når vi snakket om god eller dårlig akustikk snakker vi ut ifra en kvantitativ (målbar) rombeskrivelse, dette for å kunne beskrive hvordan lyden oppfører seg i forskjellige rom. Det er vanlig å skille mellom fysisk akustikk og psykoakustikk; hvor fysisk akustikk er underlagt fysiske lover og regler og benyttes i forhold til rom- og bygningsakustikk, mens psykoakustikk beskriver hvordan lyden virker på mennesker.

Hvordan måles akustikk?

Før tiltak blir gjort er det viktig å konsultere en autorisert akustiker og få gjort akustiske målinger av lokalet. Dette for å forsikre seg om at det er de rette og tilstrekkelige tiltakene som blir iverksatt.

les mer...

Akustikk og støyreduksjon ved nybygg og rehabilitering

Når et eksisterende konsertsted skal pusses opp eller det skal bygges et nytt, er det viktig å sette seg ned å tenke over hva stedet skal brukes til; diskotek, teater/revy, lydsvak akustisk musikk, lydsterk akustisk musikk, forsterket musikk eller alle. Forskjellig aktivitet krever forskjellig akustikk, det er dermed for eksempel enklere for den nye operaen i Bjørvika å skape en god akustikk enn det er for et studenthus.

les mer...

Tiltak som kan gjøres

Er etterklangen i lokalet for lang må det gjøres tiltak i lokalet. Med relativt enkle midler kan man faktisk gjøre veldig mye. Akustisk regulering går ut på å måle seg frem til den rette mengden absorbenter og den rette plasseringen av disse. Dette i forhold til hva slags musikk lokalet skal brukes til.

les mer...
Utviklet av Imaker as