Akustikk og støyreduksjon ved nybygg og rehabilitering

Geir Zahl, Kaizers Orchestra
Foto: Per Ole Hagen
Når et eksisterende konsertsted skal pusses opp eller det skal bygges et nytt, er det viktig å sette seg ned å tenke over hva stedet skal brukes til; diskotek, teater/revy, lydsvak akustisk musikk, lydsterk akustisk musikk, forsterket musikk eller alle. Forskjellig aktivitet krever forskjellig akustikk, det er dermed for eksempel enklere for den nye operaen i Bjørvika å skape en god akustikk enn det er for et studenthus.


Akustikk kan både være med på å hemme og fremme funksjonen til spillestedet, jo flere aktiviteter jo viktigere er den akustiske tilretteleggelsen av huset.

Nybygg

Å bygge et spillested med god akustikk trenger ikke være mer kostnaddskrevende enn å bygge et sted med dårlig akustikk. Det er de spesielle løsningene som koster litt mer. Målet med god akustikk er tilpasset romakustikk, tilfedsstillende lydisolasjon og lav bakgrunnsstøy.

Det viktig å ha klare ambisjoner med konsertstedets akustikk, da med tanke på hvilket nivå en skal legge seg på og hva en vil stedet skal brukes til. Det er også viktig å definere hvem som bestemmer de planmessige og de bygningsmessige kravene, om det er arkitekt, kulturhusleder eller brukere. Det er i den sammenhengen anbefalt at det settes ned en komité bestående av alle parter som sammen først kan definere hva stedet skal brukes til og dermed de spesifikasjonene som trengs. Hvis budsjettet overskrider sine grenser er det viktig å huske på at det å kutte kostnadene ved de akustiske tiltakene kan komme til å koste mer på sikt. Dette kan føre til at konsertstedet rett og slett ikke er brukenes til konserter, mange konsertsteder har problemer med for mye etterklang og dermed problemer med basstoner.

Det må også taes stilling til hva de forskjellige rommene til konsertstedet skal brukes til. Hvis det planer om å etablere både øvingsom, flere forskjellige scener, møterom og kontorer i samme bygg, så er det viktig at de forskjellige rommene kan brukes parallelt. Uten at forstyrrende støyelementer blir fremtredene fra de andre rommene.

Eksisterende bygg

Er akustikken dårlig i et eksisterende konsertsted er det først og fremst viktig å finne årsaken før forbedringstiltak blir gjort. Dette kan både minske kostnadene og gjøre tiltakene enklere. Hvis bakgrunnsstøyen et problem, er det viktig å finne ut hvor denne kommer fra. Det kan være støy fra tekniske installasjoner eller lignende. Dårlig lydisolasjon kan være et annet problem, eller rett og slett at rommet har for lite eller for mye klang.

Er de økonomiske rammene trange , er det viktig å bruke det lille man har på en rett måte. Det er derfor viktig å ta med fagpersonell i avgjørelsen om forbedringstiltakene. Med fagpersonell menes ikke den lokale lydmannen, men en autorisert akustiker.

Oppdatert:
av Erica Berthelsen


Utviklet av Imaker as