Hvordan måles akustikk?

Før tiltak blir gjort er det viktig å konsultere en autorisert akustiker og få gjort akustiske målinger av lokalet. Dette for å forsikre seg om at det er de rette og tilstrekkelige tiltakene som blir iverksatt.


Akustikk måles ved hjelp av etterklangstiden som er den tiden det tar for en lydimpuls å falle 60 dB. Denne tiden varierer som oftest fra ca. 0,6 sekunder til 3-4 sekunder, alt etter størrelsen på lokalet, materialet det er bygget i og eventuelle møbler.

Lokaler med harde flater og lite møbler har lang etterklangstid fordi lyden reflekteres frem og tilbake mellom veggene mange ganger før den dør ut. Dette fordi det ikke er noe materiale i rommet som absorberer, eller spiser opp, lyden.

Idag måles akustikk lettest ved hjelp av spesiell software/hardware knyttet opp mot en mikrofon og en rundtstrålende høyytaler. Et testsignal av støy eller et sinussweep sendes så ut i rommet og rommets respons måles av mikrofonen og analyseres i software/hardware for alle 1/3 oktavbånd. Etterklangstiden kan så presenteres grafisk for enkel og god forståelse.

Oppdatert:
av Erica Berthelsen


Utviklet av Imaker as