Tiltak som kan gjøres

Kongla Rocecelle
Foto: Trondheim kommune
Er etterklangen i lokalet for lang må det gjøres tiltak i lokalet. Med relativt enkle midler kan man faktisk gjøre veldig mye. Akustisk regulering går ut på å måle seg frem til den rette mengden absorbenter og den rette plasseringen av disse. Dette i forhold til hva slags musikk lokalet skal brukes til.


Vegger
Et lokale kan ha mange former, men som oftest vil det være et problem med motstående vegger som gir gjenklang mellom seg. Dette kan enkelt løses ved hjelp av tepper på veggene. Teppene bør være tunge, og henge ca 15cm ut i fra veggen dersom de skal ha noe effekt i bass og mellomtoneområdet. Det er også viktig å tenke på faren ved lettantennelig stoff, det er derfor anbefalt å bruke brannsikkert molton, både for å få den beste effekten og for å bevare sikkerheten.

Gir ikke stoffet tilstekkelig demping bør det vurderes å gå til innkjøp av akustikkplater, absorbenter, til å ha på veggene.

Tak
Taket er det stedet hvor du kan gjøre mest med lyden i et rom. I de aller fleste rom er taket, med unntak av belysning, èn stor flate.
Den enkleste varianten er å feste absorbenter rett i taket. Dette er plater av steinull (Rockwool) eller glassvatt (Glava). Disse har i motsetning til vanlig isolasjon en overflateduk som gjør at de ikke støver. Disse kan enten skrues fast i taket eller limes opp med silikon. For å få demping i bassen også er det viktig å ha tykke plater.

Den beste løsningen er å henge akustikkplatene opp i en såkalt T-skinnehimling. Himlingen består av lette aluminiumskinner som hektes sammen og henges opp i taket med ståltråd og gir enda mer bassdemping siden det går an å senke den ned fra taket. Da kan man også bruke tynnere plater.

Allerede ved å få dekket 2/3 av taket med absorbenter vil en oppleve at lyden blir vesentlig bedre. Dette vil gjøre at det etter all sannsynlighet ikke trengs å gjøres noe mer med selve dempingen av rommet.

Gulv

I et øvingslokale kan man vurdere å dekke gulvet med tepper. Gulvtepper kan være fine, men de gjør bare noe med diskant og høy mellomtone. Fremdeles vil det være mye grums i lav mellomtone, og bassen er like dominerende som før.

Oppdatert:
av Erica Berthelsen


Utviklet av Imaker as