Om hørselsvern

Dæ'kke kult når det ringer i øret

Det er ingen hemmelighet at en i dagens samfunn blir utsatt for mye lyd. Eksponering for overdrevet høy lyd kan ikke alltid bli unngått, men det er tiltak som kan gjøres for å forhindre skader på ørene. Både hjemme og på jobb kan man bli utsatt for lydnivåer som kan skade hørselen: elektrisk verktøy, kjøkkenmaskiner, industristøy, fyrverkeri og høy musikk er potensielle kilder som kan føre til midlertidige eller permanente hørselssakder.

les mer...

Tiltak / hva kan gjøres

Å være bevisst på lydnivå og forstå når det er for høyt er den enkleste måten å unngå hørselsskader på. Ifølge arbeidsmiljøloven skal ikke ansatte bli utsatt for mer enn 85 dB over åtte timer. Jobber en i et støyfylt lokale bør en sjekke hvilket nivå en blir utsatt for, for på den måten å kunne ta de rette forhåndsregler. En bør også sjekke hørselen en gang i året for å forsikre seg om at den ikke blir skadet.

les mer...

Hørselsvern / ørepropper

Vi anbefaler kun bruk av propper der hvor andre tiltak ikke kan bli gjort eller som en måte å la ørene hvile på. Personlig hørselsvern bør bli brukt som ekstra beskyttelse mens permanente løsninger blir utarbeidet, for eksempel under utbedring eller tilretteleggelse av lokaler i forhold til lyd og støy. Personlig hørselsvern må bli brukt når dette er nødvendig for å redusere risikoen for hørselsskader.

les mer...

Valg av rett hørselsvern / ørepropper

Hørselvern kan forenklet deles inn i to hovedtyper; ørepropper og øreklokker. Innenfor musikkbransjen er det hovedsakelig forskjellige typer ørepropper som blir brukt, da disse kan gi beskyttelse samtidig som lyd kan høres uten for stor demping og forstyrrelse, da spesielt i de høye nivåene.

les mer...
Utviklet av Imaker as