Dæ'kke kult når det ringer i øret

Det er ingen hemmelighet at en i dagens samfunn blir utsatt for mye lyd. Eksponering for overdrevet høy lyd kan ikke alltid bli unngått, men det er tiltak som kan gjøres for å forhindre skader på ørene. Både hjemme og på jobb kan man bli utsatt for lydnivåer som kan skade hørselen: elektrisk verktøy, kjøkkenmaskiner, industristøy, fyrverkeri og høy musikk er potensielle kilder som kan føre til midlertidige eller permanente hørselssakder.I begynnelsen kan hørselsskadene kun være midlertidige og hørselen normaliseres etter noen timer eller dager. Men hvis en blir utsatt lignende lydnivåer gjentatte ganger vil ørene til slutt ikke lenger klare å restituere seg, og skaden vil bli permanent i form av nedsatt hørsel eller øresus.

Oppdatert:
av Erica Berthelsen


Utviklet av Imaker as