Tiltak / hva kan gjøres

Foto: Andreas Bjørndalen
Å være bevisst på lydnivå og forstå når det er for høyt er den enkleste måten å unngå hørselsskader på. Ifølge arbeidsmiljøloven skal ikke ansatte bli utsatt for mer enn 85 dB over åtte timer. Jobber en i et støyfylt lokale bør en sjekke hvilket nivå en blir utsatt for, for på den måten å kunne ta de rette forhåndsregler. En bør også sjekke hørselen en gang i året for å forsikre seg om at den ikke blir skadet.


Skru ned volumet så langt det er mulig, ta pauser fra de støyfylte områdene og ikke opphold deg der om dette ikke er nødvendig. Ørene bør få 24 timers pause fra høy lyd hvis du er blitt utsatt for høye nivåer, som for eksempel på en konsert. Det kan også være lurt å skaffe seg hørselsvern spesielt laget for musikk, som formstøpte ørepropper eller juletrær.

Oppdatert:
av Erica Berthelsen


Utviklet av Imaker as