Om Grenser for lyd

Grenser for lyd

Målsetning med Grenser for lyd er at det settes fokus på hørsel og forebygging av hørselsskader i forbindelse med øving og konserter.

Gjennom nettsiden plug in, turn on ønsker man å informere artister, arrangører, publikum og bransje i større grad om hvilke farer som oppstår ved høy lyd, og hvordan man på best mulig måte kan ta vare på hørselen slik at ørene kan fortsette å gi deg gode konsertopplevelser resten av livet. Grenser for lyd mener at holdningsskapende arbeid er avgjørende og arbeider for at arrangører, musikere og publikum sammen tar ansvar for egen og andres hørsel ved hjelp av bevisstgjøring, akustiske tilrettelegginger, kompetanseheving, praktiske råd og veiledning.

les mer...
Utviklet av Imaker as