Øvingsrom

Øvingsrom er kanskje det stedet en musiker oppholder seg mest. Det er derfor viktig å tilrettelegge dette rommet og tiden en bruker der så godt som mulig. Å bli utsatt for høye lydnivå over en lengre periode kan føre til hørselssakder og øresus. Med enkle tiltak kan man forebygge dette, spesielt i forhold til øving.

les mer...

Hva kan man gjøre med et øvingsrom som ikke låter bra?

For å kunne øve godt og få god musikalsk framgang er det visse akustiske krav som må stilles til selve rommet. Alle vet at et godt øverom for forsterket musikk skal være dempet og med lite etterklang. Desverre er alt for mye etterklang et vanlig problem for øvingsrom, enten generelt, eller bare på visse frekvenser.

les mer...

Lydisolering

Det som er favorittlyden til noen, er støy for andre. Det er derfor viktig å ta hensyn til både øvingsrom som ligger vegg i vegg, og andre naboer når det skal etableres nye øvingsrom. Forholdet til naboene blir sjeldent godt dersom folk oppfatter musikken som kommer fra øvingsrommet som plagsom.

les mer...
Utviklet av Imaker as