Fra Vulkan Scene
Foto: Rune Mortensen

Øvingsrom er kanskje det stedet en musiker oppholder seg mest. Det er derfor viktig å tilrettelegge dette rommet og tiden en bruker der så godt som mulig. Å bli utsatt for høye lydnivå over en lengre periode kan føre til hørselssakder og øresus. Med enkle tiltak kan man forebygge dette, spesielt i forhold til øving.Ideelt sett bør man prøve å øve så lavt som mulig. Du blir mindre sliten og hører til og med hva de andre spiller. Utgangspunktet for lydnivået på øvingslokalet bør være det instrumentet som har høyest volum akustisk, nemlig trommesettet. Med andre ord: Få trommisen til å spille trommer, og ikke slå dem i hjel!

Det er også viktig å utnytte plassen slik at alle har plass til å bevege seg fritt. Stå slik at alle ser hverandre. Dette blir det bedre musikk av.

Er akustikken i lokalet for dårlig, varer øvingen ekstra lenge eller oppleves det ubehag i øret under øving; ta pauser fra øvingen og bruk ørepropper spesielt utviklet for musikk.


For mer informasjon se For artister og Akustikk.

Oppdatert:
av Erica Berthelsen


Utviklet av Imaker as