Veiledere

I tillegg til lover og regler finnes det en rekke anbefalinger og veiledere. Noen er nasjonale og gir råd om hvordan du kan følge en bestem lov eller regel, mens noen er lokale og feks kan si noe om hvordan man man håndterer konsert- og festivalvirksomhet i en bestemt by.

Følg arbeidsmiljøloven og behold hørselen. En praktisk veiledning for musikk- og underholdningsbransjen

Målgruppen for denne veiledningen er arbeidsgiverne og de ansatte i musikk- og underholdningsbransjen. Veilederen gir gode tips til hvordan arrangører kan legge til rette for å minske faren for hørselskader for musikere, ansatte og for publikum.

Veiledningen har tre hoveddeler:

  • Spillesteder og diskoteker
  • Rytmisk musikk
  • Klassisk akustisk musikk

Veilderen kan bestilles på arbeidstilsynet.no eller lastes ned her.

Musikkanlegg og helse - veileder for arrangører og kommuner

Høy lyd kan være en del av positive kulturopplevelser og dermed fremme trivsel hos mange mennesker. Samtidig kan den samme lyden medføre helseplager og søvnforstyrrelser for andre. Helsedirektoratet har derfor utarbeidet en nasjonal veileder for vurdering av lydnivå når musikkhøyttalere brukes.

Grenser for lyd anbefaler arrangører og kommuner å benytte seg av veilederen, men stiller seg ikke bak de anbefalte grenseverdiene for lydnivå.

les mer...

Arrangementshåndbok for utendørs arrangement i Stavanger kommune

Stavanger kommune har utearealer som gjør det attraktivt å arrangere ulike utendørsaktiviteter. Det er passe avstander å bevege seg til fots, spennende miljø og vakre omgivelser.
I de siste årene har aktivitetsfrekvensen økt betraktelig, og det samme har størrelsen og kompleksiteten til arrangementene.

Kulturbyen Stavanger ønsker å tilrettelegge for best mulig gjennomføring av både store og små arrangementer, hvor sikkerhetsaspektet og de gode opplevelsene til sammen resulterer i et fantastisk arrangement.

Utviklet av Imaker as